Trang chủ » TL KẾ TOÁN THUẾ » Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương

Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương

Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương

Đơn xin nghỉ việc không lương là mẫu đơn xin nghỉ việc không được tính là nghỉ phép dành cho các cá nhân xin được nghỉ việc không hưởng lương. Mời bạn đọc tải mẫu đơn xin nghỉ không lương thông dụng được dùng phổ biến nhất hiện nay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG LƯƠNG

 

 Kính gửi :   Ban Giám Đốc Công Ty

Phòng Hành chính – Nhân sự

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………………………

MSNV: …………………………………………………. Bộ phận: ……………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc khi cần thiết ……………………………………………………………………………………..

Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương)

Trong thời gian …………………………. ngày (Kể từ ngày …….. đến hến ngày ……………………………) Lý do:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi đã bàn giao công việc cho: ……………………………. Bộ phận: ………………………………………….

Các công việc được bàn giao:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

         Trưởng BP                                                             Người làm đơn

 

Trưởng phòng HCNS                                                    Ban Giám Đốc

 

Nguồn: vndoc.com

 

Tải mẫu đầy đủ tại: Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương


Kế Toán Hà Nội thường xuyên cập nhật các chính sách thuế, thông tư, nghị định mới nhất qua các Khóa Học Kế Toán thực tế ngắn hạn và nhận làm dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ trên toàn quốc