TL KẾ TOÁN THUẾ

7 chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ 01/8/2016

7 chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ 01/8/2016

7 chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ 01/8/2016   Sau đây là những chính sách mới nổi bật trong lĩnh vực Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ 01/8/2016. 1. Chính thức tăng 8 % lương hưu, trợ cấp hàng tháng Nhằm lấp khoảng trống về chính sách […]

Xem thêm
Mẫu bảng kê tiền chi tiết mới nhất

Mẫu bảng kê tiền chi tiết mới nhất

Mẫu bảng kê tiền chi tiết mới nhất Mẫu bảng kê chi tiền, được ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC, ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, mời các bạn cùng xem và tải về sử dụng. Đơn vi: …….. Bộ phận: ……. Mẫu số: 09-TT (Ban hành theo Quyết định số: […]

Xem thêm
Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương

Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương

Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương Đơn xin nghỉ việc không lương là mẫu đơn xin nghỉ việc không được tính là nghỉ phép dành cho các cá nhân xin được nghỉ việc không hưởng lương. Mời bạn đọc tải mẫu đơn xin nghỉ không lương thông dụng được dùng phổ biến nhất hiện […]

Xem thêm
Cách lập hóa đơn GTGT khi mua hàng hóa dịch vụ

Cách lập hóa đơn GTGT khi mua hàng hóa dịch vụ

Cách lập hóa đơn GTGT khi mua hàng hóa dịch vụ Những DN thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì mới được sử dụng hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định, ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ […]

Xem thêm

Cách xử lý hóa đơn khi lập sai

Cách xử lý hóa đơn khi lập sai   1. Hóa đơn chưa giao cho người mua a. Viết sai chưa xé khỏi cuống Xử lý: – Gạch chéo các liên, hóa đơn không xé ra; – Lưu giữ các hóa đơn lập sai tại cuống của quyển hóa đơn; – Xuất lại hóa đơn […]

Xem thêm

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên được tính thuế thế nào

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên được tính thuế thế nào Căn cứ: – Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC – Khoản 8, Điều 2, Nghị định 12/2015/NĐ-CP – Khoản 3, Điều 11, Thông tư 92/2015/TT-BTC Theo đó: * Về thuế TNDN: Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ phải đáp ứng […]

Xem thêm
Cách lập hóa đơn đối với hàng hóa dịch vụ cho biếu tặng

Cách lập hóa đơn đối với hàng hóa dịch vụ cho biếu tặng

Cách lập hóa đơn đối với hàng hóa dịch vụ cho biếu tặng Trường hợp công ty, doanh nghiệp của bạn có các khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng để cho biếu tặng, thì bạn phải xử lý thế nào. > Trường hợp được miễn phạt hóa đơn lập trước khi sử dụng > […]

Xem thêm
Hướng dẫn khi mua bán xuất hóa đơn theo giá tạm tính

Hướng dẫn khi mua bán xuất hóa đơn theo giá tạm tính

Hướng dẫn khi mua bán xuất hóa đơn theo giá tạm tính Mua bán xuất hóa đơn theo giá tạm tính phải xuất lại hóa đơn điều chỉnh khi có giá chính thức   Căn cứ: – Khoản 1, Điều 34 Luật quản lý thuế 78/2006/QH11 – Khoản 1, Điều 8, Khoản 5, Điều 10, […]

Xem thêm
Trường hợp được miễn phạt hóa đơn lập trước khi sử dụng

Trường hợp được miễn phạt hóa đơn lập trước khi sử dụng

Trường hợp được miễn phạt hóa đơn lập trước khi sử dụng Đã thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế, hóa đơn lập trước thời điểm sử dụng sẽ được miễn phạt nếu có khai thuế Căn cứ: – Khoản 6, Khoản 8, Điều 3; Khoản 4, Điều 11, Nghị định 51/2010/NĐ-CP […]

Xem thêm
Quy tắc bù trừ thuế

Quy tắc bù trừ thuế

Quy tắc bù trừ thuế được áp dụng trong những trường hợp nào.   Căn cứ: – Khoản 1, Khoản 4, Điều 29, Thông tư 156/2013/TT-BTC – Khoản 1, Khoản 2, Điều 33, Thông tư 156/2013/TT-BTC Theo đó: – Việc bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt chỉ được thực hiện trên từng loại […]

Xem thêm